Profesjonalne doradztwo podatkowe to minimalizacja ryzyka podatkowego, optymalizacja obciążeń fiskalnych i udzielanie pomocy w razie sporów z organami.

 

Zobowiązania podatkowe są nierozerwalnie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Aby minimalizować ich wysokość należy planować działania gospodarcze z odpowiednim wyprzedzeniem, przed ich dokonaniem, zanim wystąpią skutki podatkowe, aby móc wybrać optymalny sposób dokonania czynności. Szczególnie jest to istotne, gdy dokonuje się czynności o dużych wartościach, np. przekształcanie podmiotów gospodarczych, sprzedaż nieruchomości. Należy mieć świadomość, że takie czynności o dużych wartościach są przedmiotem szczególnego zainteresowania organów podatkowych, gdyż rodzą lub mogą rodzić znaczne skutki podatkowe. Ponadto o dokonywaniu takich czynności organy podatkowe mają wiedzę.

Doradca podatkowy pomoże odnaleźć się w gąszczu skomplikowanych i często nowelizowanych przepisów podatkowych. Współpraca z doradcą podatkowym zapewni bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie rozliczeń podatkowych. W warunkach często zmieniającego się i podlegającego różnym interpretacjom prawa podatkowego profesjonalna pomoc doradcy podatkowego stanowi element przewagi konkurencyjnej.

Doradca podatkowy w przypadku popełnienia błędu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzoną szkodę (na podstawie ustawy o doradztwie podatkowym). Oznacza to, że Klient Kancelarii jest zabezpieczony na wypadek naszej pomyłki. Jednak nie należy się tego obawiać. Do każdego z realizowanych zleceń podchodzimy z profesjonalizmem i rzetelnością. Tym samym, gdy niezbędny jest doradca podatkowy z Poznania, nie ma żadnych wątpliwości – w Kancelarii CONSULO-TAX świadczymy usługi, z których Klient będzie zadowolony. Z czego to wynika? Przede wszystkim z dotychczasowej wieloletniej praktyki i świadczenia usług dla wielu przedsiębiorstw, także dla kliku z największych w kraju. Sprawy podatkowe w skali mikro i makro znamy na tyle dobrze, że nie ma mowy o tym, by jakiekolwiek zlecenie stanowiło dla nas przeszkodę nie do pokonania. Dlatego warto zaufać właśnie nam.

Kiedy nieodzowny staje się doradca podatkowy

Prawo podatkowe w Polsce jest najbardziej dynamiczną dziedziną prawa. Bardzo często zmieniają się regulacje prawne, interpretacje podatkowe i linia orzecznicza sądów administracyjnych. W tej sytuacji konieczne jest stałe aktualizowanie swojej wiedzy. Przedsiębiorca sam nie jest w stanie tego dokonać.

Na życzenie Klienta możemy wykonać dokładną i szczegółową analizę stanu rozliczeń firmy z fiskusem, zaproponować wdrożenie niezbędnych korekt, reprezentować Klienta w czasie kontroli, w postępowaniu podatkowym i sądowym, czy wyjaśnić zawiłości przepisów prawa podatkowego.

Należy zauważyć, że od dnia 1 stycznia 2017 r. zwiększyło się ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ do ustawy o VAT ponownie wprowadzono dodatkowe zobowiązanie podatkowe, które organ podatkowy ustala w wysokości 30% lub 20% zaniżonego zobowiązania podatkowego lub zawyżonej kwoty podatku do zwrotu, w przypadku stwierdzenia takich okoliczności. Zatem w przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy błędu w rozliczeniach podatkowych w zakresie podatku VAT podatnik może – oprócz konieczności zapłaty podatku wraz z odsetkami w podwyższonej wysokości, odpowiedzialności karno-skarbowej – zostać zobowiązany do zapłaty dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Jesteśmy dla przedsiębiorców

Świetnie rozumiemy, że w biznesie nie ma czasu na wertowanie ustaw i rozporządzeń oraz analizowanie interpretacji przepisów prawa podatkowego. Rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy profesjonalnego doradcy podatkowego w Poznaniu. Przedsiębiorcy, ci działający w dużej i mniejszej skali, mogą zwrócić się do nas. Jeśli tylko potrzebny jest doradca podatkowy w Poznaniu proponujemy nasze usługi – Kancelarii Doradztwa Podatkowego CONSULO-TAX. Czekamy na Klientów zainteresowanych profesjonalnym wsparciem merytorycznym na najwyższym poziomie.