Umowy zawierane pomiędzy podmiotami gospodarczymi powinny być sformułowane w sposób, który:

  • nie będzie rodził wątpliwości w zakresie jej skutków podatkowych i nie będzie dawał pola organom podatkowym do odmiennej interpretacji w tym zakresie i wykazywania, że czynność prawna wywarła inne, mniej korzystne dla podatnika, skutki podatkowe;
  • będzie optymalny ze względu na minimalizację wysokości zobowiązań podatkowych;
  • nie będzie dawał podstawy np. do wyłączenia wydatku z kosztów uzyskania przychodów.

Dość częstym błędem podmiotów gospodarczych jest zwieranie umów z kontrahentami w treści, która nie rodzi jednoznacznych skutków podatkowych.