Promocje

Przebadamy Twoje rozliczenia podatkowe za darmo.

W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług księgowy wykonamy audyt podatkowy za darmo (badanie za jeden wybrany przez Klienta miesiąc kalendarzowy w zakresie VAT i PIT (CIT)). Ilość sztuk faktur objęta  badaniem – do 300 szt. (w przypadku większej ilości faktur w miesiącu objętym badaniem, Klient wskaże dokumenty, które mają być zweryfikowane).

Badanie zostanie zakończone raportem, w którym zostanie przedstawiona ocena, czy poszczególne rodzaje rozliczeń są dokonywane prawidłowo, czy też nie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w raporcie zostanie wskazany sposób najbardziej korzystnego sposobu ich skorygowania.

 

Dla rozpoczynających działalność:

  • pierwszy miesiąc za 50% ceny,
  • nieodpłatna pomoc przy rejestracji działalności,
  • doradztwo przy wyborze  form opodatkowania.