Dlaczego Outsourcing?

 

 

Zlecenie rozliczania podatków, prowadzenia rachunkowości i rozliczeń pracowniczych zewnętrznej firmie księgowej powoduje:

  1. Przeniesienie odpowiedzialności na zleceniobiorcę za prawidłową realizację obowiązków w tych zakresach
    – w zakresie ujemnych skutków finansowych i odpowiedzialności karno-skarbowej;
  2. Redukcję kosztów i problemów związanych z zatrudnieniem pracowników i funkcjonowaniem miejsca ich pracy;
  3. Oszczędność czasu.