Wnioski o wydanie interpretacji

 

Interpretacje podatkowe wydawane przez Krajową Informację Skarbową są instrumentem służącym zmniejszeniu ryzyka podatkowego oraz pozwalają w bezpieczny sposób planować prowadzenie działalności gospodarczej. Jednak żeby spełniły one swoje funkcje muszą być wydane w ramach poprawnie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego. W przeciwnym wypadku podatnik traci ochronę wynikającą z otrzymanej interpretacji i naraża się na konsekwencje finansowe. Poza tym nie w każdym przypadku jest to dobry instrument, dlatego przed złożeniem wniosku należy zweryfikować czy jego zastosowanie w istniejącym stanie faktycznym jest właściwe.

W zakresie niniejszej usługi oferujemy kompleksową obsługę polegającą na:

  • dokonaniu oceny w przedmiocie potrzeby złożenia wniosku i jego zakresu;
  • sporządzaniu wniosku o interpretację we właściwej treści;
  • obsłudze postępowań wnioskowych i sądowych, w tym na zasadzie udzielonego pełnomocnictwa, przed Krajową Informacją Skarbową i sądami.

Naszym celem jest uzyskanie przez Klienta interpretacji, która zabezpieczy jego interesy i da mu możliwość dokonania bezpiecznej, zgodnej z prawem optymalizacji podatkowej.

Wnioski o wydanie interpretacji Poznań. Oczywiście świadczymy tego rodzaju usługi nie tylko dla Klientów z Poznania. Część naszych Klientów jest z miejscowości znacząco oddalonych od Poznania. Obecnie odległość nie utrudnia świadczenie usług doradczych.