Audyt podatkowy w Poznaniu

 

Proponowany przez nas audyt podatkowy w Poznaniu jest usługą mającą na celu wewnętrzną weryfikację prawidłowości rozliczeń podatkowych w zakresie objętym tą usługą.

Audyt podatkowy jest przeprowadzany w zakresie określonym przez Klienta, co do:

  • tytułów podatkowych (VAT, CIT, PIT, PIT – funkcja płatnika, PCC, podatek akcyzowy, podatki i opłaty lokalne itp.);
  • okresów objętych badaniem (np. miesiąc, 3 m-ce, 6 m-cy, 12 m-cy);
  • metody badania – metody pełnej (wówczas są objęte wszystkie dokumenty źródłowe w danym okresie) lub na określonej przez Klienta próbie dokumentów źródłowych.

Czynności wykonywane przez CONSULO-TAX mają przynieść Państwu wymierne korzyści oraz doprowadzić do wypracowania użytecznych narzędzi, pomocnych w dalszym zarządzaniu podatkowym przedsiębiorstwem.

Celem audytu jest:

  • wykrycie i usunięcie dotychczas popełnianych błędów;
  • nie popełnianie stwierdzonych błędów w przyszłości;
  • zmniejszenie lub uniknięcie ujemnych skutków finansowych związanych z nieprawidłowościami, w zakresie odsetek i sankcji VAT w wysokości 30 %;
  • uniknięcie odpowiedzialności karno-skarbowej;
  • doskonalenie wiedzy pracowników;
  • uzyskanie wiedzy przez osobę zarządzającą przedsiębiorstwem o stanie rozliczeń podatkowych;
  • zwiększenie bezpieczeństwa prawnego i finansowego Klienta.

Audyt przeprowadzany jest w siedzibie Klienta lub Kancelarii na podstawie przekazanych dokumentów. Po zakończeniu badania omawiane są jego ustalenia, a następnie przekazany jest Klientowi raport z badania. W tym raporcie są przedstawione ustalenia dokonane w czasie badania, opis rodzajów czynności, które są rozliczane prawidłowo oraz opis stwierdzonych nieprawidłowości. W raporcie również jest proponowany sposób skorygowania nieprawidłowych rozliczeń, który pomoże w ich uporządkowaniu, ale również w dobraniu odpowiednich, najbardziej opłacalnych form rozliczeń.

Prowadzony przez nas audyt podatkowy to kilkudniowy lub kilkunastodniowy proces, w którego efekcie Klient, realizując nasze zalecenia, będzie mógł skorygować popełnione błędy w rozliczeniach podatkowych oraz nie popełniać tych samych błędów w przyszłości. W czasie przeprowadzenia badania audytowego udzielimy Państwu wielu praktycznych porad oraz rozwiążemy Państwa wątpliwości dotyczące rozliczeń podatkowych. Ta usługa pozwoli Państwu uniknąć ryzyka podatkowego oraz ryzyka poniesienia większych odsetek, kary albo sankcji VAT wprowadzonych ponownie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Również audyt podatkowy jest ciekawym rozwiązaniem dla podmiotów działających w branżach „podwyższonego ryzyka”, np. obrót paliwami, sprzętem elektronicznym, złotem. W ramach tego badania wskażemy na możliwość zastosowania rozwiązań, które pomogę uchronić się przed zarzutem posiadania fikcyjnych faktur.

Wykonujemy usługę audytu podatkowego w Poznaniu oraz w odległości do 300 km od Poznania.

Jeśli interesuje Państwa profesjonalny audyt podatkowy w Poznaniu lub nawet w dalszej odległości od Poznania, to warto zainteresować się naszą ofertą, ponieważ posiadamy duże doświadczenie w tej dziedzinie; nawet z badań audytowych realizowanych dla największych firm w Polsce.

Informacje uzyskane w czasie realizacji audytu objęte są tajemnicą zawodową doradcy podatkowego.