Stałe umowy doradcze

 

 

Umowa o stałej współpracy zapewnia Klientowi kompleksową obsługę prawno-podatkową i umożliwia szybkie rozwiązywanie Jego problemów podatkowych w zakresie wszystkich tytułów podatkowych. W ramach tej umowy Klient ma możliwość na bieżąco uzyskania telefonicznych i mailowych konsultacji. Na życzenie Klienta odpowiedź może być również udzielona w formie pisemnej konsultacji. Zawierając stałą umowę doradczą Klient ma pewność priorytetowego i szybkiego uzyskania usługi doradztwa podatkowego.

Czas realizacji:

  • w przypadku konsultacji telefonicznych odpowiedzi udzielane są co do zasady bezzwłocznie;
  • konsultacje pisemne sporządzane są w ciągu maksimum 3 dni roboczych.

Wynagrodzenie za świadczenie tych umów jest ustalane – według wyboru Klienta – ryczałtowo lub godzinowo.

Stałe umowy doradcze Poznań. Oczywiście świadczymy tego rodzaju usługi nie tylko dla Klientów z Poznania. Część naszych Klientów jest z miejscowości znacząco oddalonych od Poznania. Obecnie odległość nie utrudnia świadczenie usług doradczych.