Ulga IP BOX

 

1.      Zajmujemy się kompleksowym prowadzeniem spraw z zakresu możliwości zastosowania ulgi IP BOX, która umożliwia preferencyjne opodatkowanie dochodu na poziomie 5%. Skontaktuj się z nami, a odpowiemy Ci w jaki sposób możesz uzyskać pozytywny wynik postępowań dotyczących IP BOX i opłacać podatek w wysokości jedynie 5%. Obniż swoje podatki i zarabiaj więcej.

2.      Ulga IP BOX dla programistów, to rozwiązanie podatkowe dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody z tworzonych przez siebie praw własności intelektualnej (np. ze sprzedaży autorskiego prawa do programu komputerowego).

Skąd najlepiej uzyskać pewność, czy wykonywana praca kwalifikuje się do skorzystania z IP BOX? W tym celu najlepiej złożyć wniosek o indywidualną interpretację podatkową, w czym z pewnością Ci pomożemy.

IP BOX pozwala na obniżenie stawki opodatkowania części dochodów do 5%, co daje znaczącą różnicę i korzyść finansową, która może sięgać nawet 14 punktów procentowych (przy porównaniu z opodatkowaniem liniowym o wysokości 19%).

3.      Prowadzona przez Ciebie działalność, aby mogła skorzystać z ulgi IP BOX, musi kwalifikować się jako działalność badawczo-rozwojowa, czyli wymagane są do spełnienia pewne warunki. Zgodnie z definicją, działalność B+R:

·        ma charakter twórczy,

·        obejmuje badania naukowe lub prace rozwojowe,

·        jest podejmowana w sposób systematyczny,

·        ma na celu zwiększenie zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie do tworzenia nowych rozwiązań.

4.      Co oferujemy w zakresie pomocy w rozliczeniu ulgi IP BOX?

·        po skontaktowaniu się z nami, podczas konsultacji omówimy i rozpatrzymy prowadzoną przez  Ciebie działalności twórczej pod kątem możliwości skorzystania z IP Box, przyjrzymy się Twoim umowom z klientami;

·        pogłębioną analizę prowadzonych przez Ciebie projektów pod kątem wymogów formalnych wynikających z ustaw;

·        kompleksowe zalecenia w zakresie sposobu prowadzenia dokumentacji, ewidencji wraz z monitoringiem poprawności, doradztwem w kwestii ich uzupełnienia i wdrożenia,

·        przygotujemy w Twoim imieniu wniosek o sporządzenie indywidualnej interpretacji, zależnie od potrzeby, zarówno za lata ubiegłe lub lata następne,

·        poprowadzimy Twoje postępowanie podatkowe po złożonym wniosku. Będziemy w Twoim imieniu odpowiadać na wszelkie wątpliwości, pytania uzupełniające i prowadzić całkowitą komunikację z organami podatkowymi.