Pomoc w czasie kontroli, postępowaniach podatkowych i sądowych

 

Pomoc w czasie kontroli, postępowaniach podatkowych i sądowych

W ramach prowadzonych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej postępowań, udzielamy pomocy w zakresie wszystkich tytułów podatkowych. Świadczymy pomoc również w sporach prowadzonych przed sądem w sprawach podatkowych.

W przedmiotowym zakresie:

  • udzielamy bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie prowadzonej kontroli i postępowania lub jeszcze przed rozpoczęciem kontroli (np. po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia kontroli);
  • reprezentujemy Klienta przed organami w czasie przeprowadzanych przez nie czynności;
  • jesteśmy obecni przy czynnościach podejmowanych przez organy (np. przesłuchaniach), aby udzielać rad i asystować naszym Klientom;
  • wyjaśniamy konsekwencje potencjalnie stwierdzonych nieprawidłowości;
  • weryfikujemy czy organy prowadzące kontrole lub postepowania podatkowe działają zgodnie z prawem;
  • sporządzamy wszelkie pisma procesowe w postępowaniach podatkowych (np. odwołania, zażalenia) i postępowaniach sądowych (np. skargi, skargi kasacyjne);
  • reprezentujemy Klienta w czasie rozpraw przed sądem administracyjnym.

Celem usługi jest odciążenie Klientów w czasie trwania kontroli i postepowań podatkowych, tak aby mogli, w sposób jak najbardziej niezakłócony, prowadzić działalność gospodarczą. Ponadto, nasza usługa pozwoli ograniczyć ryzyko uznaniowego działania organów podatkowych.

Nasza skuteczność w zakresie pomocy w przypadku kontroli lub postepowań podatkowych jest wynikiem wieloletniego doświadczenia uzyskanego w czasie pracy w jednej z najbardziej skutecznych firm doradztwa podatkowego w Polsce oraz znajomości sposobów działania organów podatkowych, nabytej m.in. podczas pracy w organach na wcześniejszych etapach kariery zawodowej.

Usługę pomocy w czasie kontroli oraz postępowań podatkowych i sądowych realizujemy w Poznaniu oraz w odległości do 300 km od Poznania.

Wszelkie informacje uzyskane w czasie realizacji tej usługi objęte są tajemnicą zawodową doradcy podatkowego.