Konsultacje ustne

 

W ramach oferowanych usług udzielamy konsultacji ustnych w zakresie wszystkich tytułów podatkowych. Konsultacje mają na celu wyjaśnienie naszym Klientom ich problemów i wątpliwości związanych z podatkami. Przedmiotem konsultacji mogą być kwestie związane z prawami i obowiązkami podatkowymi Klienta jak również problemy proceduralne (procesowe). Konsultacje obejmują wysłuchanie Klienta, który przedstawia stan faktyczny i swoje wątpliwości oraz udzielenie odpowiedzi przez doradcę podatkowego. W ramach konsultacji Klient może liczyć na rozbudowaną argumentację stanowiska doradcy, popartą analizą orzecznictwa sądowego i poglądów przedstawianych w wydawanych interpretacjach. Klient może również otrzymać wydruki kluczowych orzeczeń sądowych i interpretacji.

Konsultacje są udzielane w Kancelarii w Poznaniu albo innym miejscu wskazanym przez Klienta.