Sporządzanie opinii

 

 

Proponujemy sporządzanie opinii w sprawach prawnopodatkowych, a także w przedmiocie najkorzystniejszego z punktu widzenia obciążeń podatkowych przeprowadzenia planowanych operacji gospodarczych.

Większość sporów podatników z organami podatkowymi wynika z braku ustalenia przez podatników skutków podatkowych planowanych czynności przed ich dokonaniem. Ponadto, aby minimalizować wysokość zobowiązań podatkowych należy planować działania gospodarcze z odpowiednim wyprzedzeniem, przed ich dokonaniem, zanim wystąpią skutki podatkowe, żeby móc wybrać optymalny sposób dokonania czynności.

Szczególnie jest to istotne, gdy dokonuje się czynności o dużych wartościach, np. przekształcanie podmiotów gospodarczych, sprzedaż nieruchomości. Należy mieć świadomość, że takie czynności o dużych wartościach są przedmiotem szczególnego zainteresowania organów podatkowych, gdyż rodzą lub mogą rodzić znaczne skutki podatkowe. Ponadto o dokonywaniu takich czynności organy podatkowe mają wiedzę.

Opinia wydawana jest najczęściej w przypadkach, w których występują znaczące trudności interpretacyjne. Podstawą opinii jest analiza orzecznictwa sądowego oraz stanowisk wyrażanych w interpretacjach podatkowych.

Dzięki opinii Klient otrzymuje odpowiedzi na zadane pytania prawne, co więcej opinia zawiera praktyczne wskazania jak powinien On postępować w danej sytuacji, np. aby bezpiecznie dokonać optymalizacji podatkowej.

Przeciętny czas realizacji zleceń w tym zakresie, to od 2 do 6 dni roboczych. Koszt oraz termin realizacji usługi uzależniony jest od pracochłonności. Wyceny zlecenia dokonujemy po pisemnym przedstawieniu jego przedmiotu.

Opinia w sprawach podatkowych Poznań. Oczywiście świadczymy tego rodzaju usługi nie tylko dla Klientów z Poznania. Część naszych Klientów jest z miejscowości znacząco oddalonych od Poznania. Obecnie odległość nie utrudnia świadczenie usług doradczych.