Dlaczego Outsourcing?

Zlecenie rozliczania podatków, prowadzenia rachunkowości i rozliczeń pracowniczych zewnętrznej firmie księgowej powoduje:

  1. przeniesienie odpowiedzialności na zleceniobiorcę za prawidłową realizację obowiązków w tych zakresach –
    w zakresie ujemnych skutków finansowych i odpowiedzialności karno-skarbowej;
  2. redukcję kosztów i problemów związanych z zatrudnieniem pracowników i funkcjonowaniem miejsca ich pracy;
  3. oszczędność czasu.